Wysokie wymagania stawiane przez banki kredytobiorcom są przyczyną rosnącej popularności szybkich pożyczek pozabankowych (tak zwane chwilówki online). Minimum formalności i wyjątkowo krótki czas oczekiwania na gotówkę sprawia, że coraz więcej osób sięga po tego typu pożyczki pozabankowe. Jak najprościej wziąć popularną chwilówkę? To proste, wystarczy skorzystać z oferty jednej z firm przedstawionych poniżej.
Pożyczki chwilówki online to oferta kredytu na dość krótki okres czasu, najczęściej od 7 do 30 dni. Pożyczkę chwilówkę cechuje szczególnie jej szybka wypłata na konto bankowe klienta oraz minimum formalności. Sam proces wnioskowania o szybką pożyczkę przez Internet jest niezwykle przejrzysty. Pożyczkobiorca powinien zarejestrować się na stronie firmy oferującej pożyczki, podając wymagane dane, a następnie poczekać na decyzję w tej sprawie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pieniądze w krótkim czasie będą do dyspozycji klienta na jego rachunku bankowym. Należy pamiętać, że wiele z firm widniejących w naszym serwisie, oferuje pierwszą pożyczkę pozabankową bez żadnych opłat i odsetek. Warto więc sprawdzić, które z firm oferują pierwszą pożyczkę od ręki bez dodatkowych opłat, aby nie narazić się na niepotrzebne koszta.
Jeżeli nie posiadasz rachunku bankowego z dostępem przez Internet, możesz go otworzyć teraz bez żadnych opłat i bez wizyty w banku.

Pierwsza pożyczka za darmo do 1000zł!
Polozyczka

Polozyczka

Pierwsza szybka pożyczka: do 1000 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 8000
Prowizja: 2196.8 zł zł (za 8000 zł na 30 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 30 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 18:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: od 18

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza szybka pożyczka online do 1000 zł nawet na 30 dni dla nowych Klientów!

RRSO:

▸ Przykład wyliczenia kosztów chwilówki online w promocji "Pierwsza pożyczka za darmo": Promocja "Pierwsza darmowa pożyczka do 1000,00 zł" dotyczy tylko pierwszej pożyczki do 1000 złotych na okres 15, bądź 30 dni pod warunkiem jej terminowej spłaty. W przypadku braku terminowej spłaty pożyczki zostaną naliczone koszty zgodnie z Umową Pożyczki. Więcej szczegółów w Regulaminie promocji "Pierwsza darmowa pożyczka do 1000,00 zł" Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki objętej Regulaminem promocji "Pierwsza darmowa pożyczka do 1000,00 zł" Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0 % przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 1000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1000,00 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 0 %, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł odsetki 0 zł), okres 30 dni.
▸ Reprezentatywny przykład kolejnej pożyczki online: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 1970,20% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 1000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1282,82 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 10%, całkowity koszt kredytu 282,82 zł (w tym: prowizja 274,60 zł odsetki 8,22 zł), okres 30 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 października 2019 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Opóźnienie spłaty:

W przypadku nieterminowej spłaty należności, przysługujących Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie równych dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

O Firmie:

SOLVEN Finance sp. z o.o. KRS: 0000610849NIP: 852 261 98 66REGON: 364187350. Wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o numerze RIP000174. Kapitał zakładowy 5.000.000,00 zł

Kontakt:

Tel: (+48) 222 302 302. Adres: Al. Wojska Polskiego 6270 – 477 Szczecin, Polska

Pierwsza pożyczka za darmo do 3000zł!
Lendon

Lendon

Pierwsza szybka pożyczka: do 3000 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 6000
Prowizja: 1784 zł (za 6000 zł na 45 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 45 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 22:00 / w weekendy od 9:00 do 18:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: od 21 do 75

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza szybka pożyczka online do 3000 zł nawet na 45 dni dla nowych Klientów!

RRSO:

Reprezentatywny przykład: Opłata rejestracyjna: 0,01 PLN; całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie: 10%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 274,00PLN; odsetki kapitałowe 8,20 zł; całkowita kwota do zapłaty 1282,21 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1958%

Opóźnienie spłaty:

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Pożyczkobiorca zostanie wezwany do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt telefoniczny, wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Lendon. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

O Firmie:

Pożyczkodawcą jest spółka KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600780, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 7010545986, REGON 363690880. KIM Finance SP. z o.o. działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Kontakt:

Tel: (+48) 22-388-6-444. Adres: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Pierwsza pożyczka za darmo do 2000zł!
MiniPozyczka

MiniPozyczka

Pierwsza szybka pożyczka: do 2000 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 5000
Maksymalna prowizja: 1 413.90 zł (za 5000 zł na 30 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 30 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 20:00 / w sob. od 8:00 do 15:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: 1875

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza szybka pozyczka online do 2000 zł nawet na 30 dni!

RRSO:

▸ Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka w promocji" (na dzień 04.04.2019): całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 000 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł.
▸ Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją „Pierwsza pożyczka w promocji” (na dzień 04.04.2019): całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Opóźnienie spłaty:

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem minipozyczka.pl. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.

O Firmie:

Marka minipozyczka.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466.

Kontakt:

Tel: (+48) 22 201 06 46. Adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685

Pierwsza pożyczka za darmo do 6000zł!
SzybkaGotowka

SzybkaGotówka

Pierwsza szybka pożyczka: do 6000 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 8000
Maksymalna prowizja: 2392.65 zł (za 8000 zł na 65 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 65 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 19:00 / w weekendy od 9:00 do 17:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: od 18

▾ Więcej ▾

Promocja:

Na każdego nowego klienta czeka pierwsza pożyczka za darmo nawet do kwoty 6000 zł z okresem pożyczkowania wynoszącym do 65 dni!

RRSO:

▸ Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki on line: w przypadku pożyczki w wysokości 1000,00 zł na okres 65 dni, RRSO wynosi 0%, stopa oprocentowania pożyczki online 0% rocznie, prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 1000,00 zł.
▸ Reprezentatywny przykład kolejnej chwilówki przez internet i maksymalne RRSO: w przypadku pożyczki w wysokości 7000,00 zł na okres 5 dni RRSO wynosi 222602%, stopa oprocentowania - 10% rocznie, prowizja 770,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7779,60 zł.

Opóźnienie spłaty:

Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki on line na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). b) W przypadku gdy szybka Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, minęło ponad 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkodawcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

O Firmie:

Compare Group LLC (SzybkaGotówka), z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, adres Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608.

Kontakt:

Tel: +48 22 873 80 73. Adres: Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, UAE

Pierwsza pożyczka za darmo do 2000zł!
AleGotowka

AleGotowka

Pierwsza szybka pożyczka: do 2000 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 5000
Maksymalna prowizja: 1 413.90 zł (za 5000 zł na 30 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 30 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 20:00 / w sob. od 8:00 do 15:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: 1875

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza pożyczka online do 2000 zł nawet na 30 dni dla nowych Klientów!

RRSO:

▸ Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka w promocji" (na dzień 04.04.2019): całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 000 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł.
▸ Reprezentatywny przykład na dzień 04.04.2019: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Opóźnienie spłaty:

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem alegotowka.pl. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.

O Firmie:

Marka alegotowka.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466.

Kontakt:

Tel: 22 201 27 76. Adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Pierwsza pożyczka do 1500zł na 60 dni!
Wonga

Wonga

Pierwsza szybka pożyczka: do 1500 zł (max.prowizja: 10zł / max.RRSO: 4.13%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 1500 zł (krótkoterminową) / do 20000 zł (ratalna)
Maksymalna prowizja: 10620 zł (za 20000 zł na 60 mies.)
Maksymalny okres pożyczki: 60 dni (dla ratalnych do 60 miesięcy)
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 22:00 / w weekendy od 9:00 do 17:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: 2070

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza szybka pozyczka online krótkoterminowa do 1500 zł nawet na 60 dni!
Pozyczka ratalna dla nowych Klientów do 20000 zł nawet w 60 ratach, a do 30 dni oddajesz tyle, ile pożyczyłeś.

RRSO:

▸ Szybka pożyczka do 60 dni jest pożyczką krótkoterminową spłacaną jednorazowo. Koszt 10 zł dotyczy tylko nowych klientów. Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 281,2%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 602,80 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 102,80 zł (w tym: prowizja 102,80 zł, odsetki 0 zł), okres kredytowania 51 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 4.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość chwilówki oraz czas, na jaki jest udzielana, ustalane są indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta.
▸ Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Ratalnej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 84,9 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 2213,85 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 713,85 zł (w tym: prowizja 713,85 zł, odsetki 0 zł), 15 równych miesięcznych rat w wysokości 147,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 4.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość pożyczki online, wysokość raty oraz liczba dostępnych rat są ustalane indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta. Koszt pożyczki przez internet uzależniony jest również od okresu na jaki jej udzielono.

Opóźnienie spłaty:

Niespłacenie kapitału lub prowizji Pożyczki Krótkoterminowej w ustalonym Terminie Spłaty lub spłacenie ich w niepełnej wysokości, jak również niespłacenie kapitału lub prowizji Pożyczki Ratalnej zgodnie z Harmonogramem Rat lub spłacenie ich w niepełnej wysokości, powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne), w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). Stopa odsetek karnych obowiązująca w dniu dokonania Wypłaty podawana jest w Potwierdzeniu Wypłaty. Aktualna wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego podawana jest na stronie internetowej www.nbp.pl

O Firmie:

Wonga sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł.

Kontakt:

Tel: +48 22 388 88 88, +48 660 168 100. Adres: ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa

Pierwsza pożyczka za darmo do 3000zł!
SmartPozyczka

SmartPozyczka

Pierwsza szybka pożyczka: do 3000 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 7000
Maksymalna prowizja: 1922 zł (za 7000 zł na 30 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 30 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 21:00 / w weekendy od 9:00 do 17:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: 1971

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza pożyczka online do 3000 zł nawet na 30 dni dla nowych Klientów!

RRSO:

▸ Pierwsza szybka pożyczka pozabankowa wybrana na okres 10 do 30 dni 3000 zł jest całkowicie za 0 zł. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki online: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 0%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 1000 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) stałe oprocentowanie wynosi 0%, całkowity koszt 0 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni, z zastrzeżeniem terminowej spłaty.
▸ Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 1958.47%., przy założeniach: całkowita kwota pożyczki online 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 1282,22 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 10% (art. 359 § 21 KC – odsetki maksymalne), całkowity koszt 282,22 zł, w tym Prowizja 274 zł, odsetki kapitałowe 8,22 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.

Opóźnienie spłaty:

Jeżeli masz trudność ze spłatą zaciągniętej chwilówki online, możesz skorzystać z tzw. pożyczki refinansującej. Udzieli Ci jej Pożyczkodawca współpracujący ze SMART pożyczką. Refinansować możesz na taki sam czas, na jaki została zaciągnięta pożyczka. W przypadku trudności ze spłatą, aby uniknąć dodatkowych kosztów skontaktuj się z nami w celu ustalenia sposobu regulacji zobowiązania. Postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

O Firmie:

Aventus Group Sp. z o.o. (SmartPozyczka) z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p. III, 15-888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Wpisany do Rejestru Pośredników kredytowych z numerem RPK026240. Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego w znaczeniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na rzecz Podmiotów Współpracujących. Na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego, Pośrednik posiada umocowanie do dokonywania faktycznych i prawnych czynności związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczek. Umowy pożyczek zawierane są przez Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem.

Kontakt:

Tel: 85 871 00 49. Adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B p.III, 15-888 Białystok

Pierwsza pożyczka za darmo do 3000zł!
ExtraPortfel

ExtraPortfel

Pierwsza szybka pożyczka: do 3000 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 6000
Maksymalna prowizja: 1790 zł (za 6000 zł na 45 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 45 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 22:00 / w weekendy od 9:00 do 18:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: 2175

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza pożyczka online do 3000 zł nawet na 45 dni dla nowych Klientów!

RRSO:

Reprezentatywny przykład: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; ooprocentowanie: 10%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 271,00 PLN; odsetki 8,20 PLN całkowita kwota do zapłaty 1279,21 PLN; RRSO 1900%.

Opóźnienie spłaty:

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) w sytuacji braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie. Pełen koszt refinansowania dostępny jest po zalogowaniu do Strefy Klienta.

O Firmie:

Pożyczkodawcą jest spółka MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600366, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272758771, REGON 363682923. MDP Finance SP. z o.o. działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim

Kontakt:

Tel: 22 388-66-66. Adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Pierwsza pożyczka za darmo do 1500zł!
Fastero

Fastero

Pierwsza szybka pożyczka: do 1500 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: do 3000
Maksymalna prowizja: 823.97 zł (za 3000 zł na 30 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 30 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 22:00 / w weekendy od 9:00 do 20:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: 2070

▾ Więcej ▾

Promocja:

Pierwsza szybka pożyczka online do 3000 zł nawet na 30 dni dla nowych Klientów!

RRSO:

▸ Reprezentatywny przykład dla pierwszej chwilówki objętej promocją "Promocja Pierwsza pożyczka do 1500zł z RRSO 0%" Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 0%. całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, oprocentowanie: stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 0,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1500 PLN.
▸ Reprezentatywny przykład dla kolejnej chwilówki przez internet: całkowita kwota pożyczki online: 1500 PLN, oprocentowanie stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 412.50 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 412.50 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 1911.98 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1815.45 %.

Opóźnienie spłaty:

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

O Firmie:

Marka fastero.pl jest znakiem towarowym firmy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN. Pośrednik na podstawie umów pośrednictwa finansowego zawartych ze współpracującymi instytucjami pożyczkowymi umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczki online. Pośrednik kredytowy współpracuje z instytucjami pożyczkowymi MILUCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-116), ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 oraz WACREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda lok. 18.

Kontakt:

Tel: 222 282 123. Adres: ul. Pokorna 2 lok. 1044, 00-199 Warszawa

Pierwsza pożyczka za darmo do 1500zł!
LatwyKredyt

LatwyKredyt

Pierwsza szybka pożyczka: do 1500 zł (prowizja: 0zł / RRSO: 0%) Zobacz ofertę
Maksymalna pożyczka: 3000
Maksymalna prowizja: 823.97 zł (za 3000 zł na 30 dni)
Maksymalny okres pożyczki: 30 dni
Przetwarzanie chwilówki: Dni robocze od 08:00 do 22:00 / w weekendy od 9:00 do 20:00
Wnioski rozpatrujemy: 24h/7
Wiek pożyczkobiorcy: 2070

▾ Więcej ▾

Promocja:

"Pierwsza pożyczka do 1500 zł z RRSO 0%" dotyczy tylko pierwszej pożyczki. Okres obowiązywania promocji trwa od dnia 16.10.2018 r. do odwołania.

RRSO:

▸ Reprezentatywny przykład dla pierwszej chwilówki przez internet objętej promocją "Pierwsza pożyczka do 1500zł z RRSO 0%" Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 0%. całkowita kwota pożyczki online: 1500 PLN, oprocentowanie: stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 0,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1500 PLN.
▸ Reprezentatywny przykład dla kolejnej chwilówki online: całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, oprocentowanie stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 412.50 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki online: 412.50 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 1912.50 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1815.51 %.

Opóźnienie spłaty:

W przypadku opóźnienia w spłacie chwilówki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

O Firmie:

Marka Latwykredyt jest znakiem towarowym firmy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN.

Kontakt:

Tel: +48 22 228 21 03. Adres: ul. Pokorna 2 lok. 1044, 00-199 Warszawa

Porównaj i wybierz dopasowaną do swoich możliwości spłaty i oczekiwań pożyczkę chwilówkę

Szybkie pożyczki przez Internet - porównanie

Pierwsza pożyczka Pierwsza pożyczka (warunki) Maksymalna pozyczka Okres pożyczki Wiek pożyczkobiorcy
Polozyczka do 1000 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 8000 zł 30 dni od 18 Zobacz ofertę
Lendon do 3000 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 6000 zł 45 dni 21 – 75 Zobacz ofertę
MiniPozyczka do 2000 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 5000 zł 30 dni 18 – 75 Zobacz ofertę
SzybkaGotowka do 6000 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 8000 zł 65 dni od 18 Zobacz ofertę
AleGotowka do 2000 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 5000 zł 30 dni 18 – 75 Zobacz ofertę
Wonga do 1500 zł max.prowizja – 10 zł
RRSO – 4.13%
do 3000 zł
do 20000 zł (ratalna)
60 dni 20 – 70 Zobacz ofertę
SmartPozyczka do 3000 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 7000 zł 30 dni 19 – 71 Zobacz ofertę
ExtraPortfel do 3000 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 6000 zł 45 dni 21 – 75 Zobacz ofertę
Fastero do 1500 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 3000 zł 30 dni 20 – 70 Zobacz ofertę
LatwyKredyt do 1500 zł prowizja – 0 zł
RRSO – 0%
do 3000 zł 30 dni 20 – 70 Zobacz ofertę

Pożyczki Chwilówki Online

Skąd taka popularność chwilówek w Polsce?

Pożyczanie pieniędzy od zawsze stanowiło stosunkowo kontrowersyjny temat. Nie inaczej jest dzisiaj i chociaż świat zmienił się nie do poznania, a nawet tak wielkie i odpowiedzialne decyzje, jak jeden lub drugi kredyt hipoteczny stanowią codzienność, to nadal pozostaje to tematem, o którym rozmawia się ciężko.

Tymczasem pożyczanie pieniędzy staje się z roku na rok coraz łatwiejsze i nawet pomimo tego, że banki ostrożnie udzielają kredytów, to szybkie pożyczki pozabankowe online (chwilówki) powodują, że pożyczać może w zasadzie każdy, kto tylko potrzebuje pieniędzy i ma przy sobie dokument tożsamości. Innymi słowy, nie ma już żadnego problemu z kredytami i pożyczkami. Szybkie pożyczki pozabankowe stanowią zresztą doskonały przykład na to, jak ewoluuje rynek finansowo - kredytowy w Polsce. Współczesny rynek finansowy gwarantuje nam bardzo wiele form pożyczania pieniędzy, z których każdy z nas może korzystać w zasadzie w dowolny sposób. Popularne są nie tylko kredyty hipoteczne i typowe kredyty gotówkowe, ale także chwilówki przez internet, czyli pożyczki online na krótki okres spłaty, zazwyczaj tanie i wygodne.

Ich największą zaletą, która stanowi zarazem doskonały chwyt marketingowy, jest fakt, iż starają się nie przypominać typowej pożyczki. Przede wszystkim nazywa się je zupełnie inaczej, a do tego sprawiają wrażenie, jakby były pożyczane przez znajomego – tylko na chwilkę. Stąd właśnie popularność tego, znakomitego nawiasem pisząc, rozwiązania, które znacząco ułatwia życie wielu polskim rodzinom.

Chwilówki online, czyli pożyczki krótkoterminowe mają więc zdecydowanie więcej zalet, niż wad, dlatego warto się nad nimi zastanowić, szczególnie kiedy będzie nam brakować gotówki, bo szybkie pożyczki pozabankowe przez internet zostały przecież stworzone dla osób, którym brakuje pieniędzy, a nie dla tych, którzy mają ich na co dzień pod dostatkiem.

Dla kogo chwilówki online?

Obecnie na rynku usług finansowych obserwujemy zwiększone zainteresowanie specyficznym rodzajem pożyczek – naturalnie chodzi o chwilówki przez internet. Niemal w każdym mieście główne ulice są już okupowane przez oddziały banków i SKOK-ów, od jakiegoś czasu do tego grona dołączyły firmy zajmujące się udzielaniem szybkich kredytów. Wielu konsumentów nie zastanawia się na tym jakie są różnice pomiędzy zaciągnięciem kredytu w banku a chwilówką. Kiedy pojawia się nagły wydatek z reguły nie ma czasu na tego typu rozważania – za to na pierwszy plan wysuwa się konieczność szybkiego zorganizowania gotówki. Szybka chwilówka w takiej sytuacji może się wydawać idealnym rozwiązaniem – przecież zaprojektowano je właśnie po to aby zaciągać je "w chwilę" i "na chwilę" bez stawiania zbędnych wymagań przyszłym kredytobiorcom. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie ma swoje wady – dla firmy udzielającej kredytu, szybka chwilówka jest produktem bardziej ryzykownym niż kredyt udzielany przez bank po stosownej weryfikacji wiarygodności klienta. Przekłada się to na cenę usługi – chwilówki online są z reguły znacznie droższe od pożyczek udzielanych przez banki. Klienci często nie zwracają uwagi na koszt zaciąganego przez nich kredytu ponieważ są przekonani, że każda instytucja nalicza najwyższe możliwe odsetki – a te są określane z góry przepisami ustawy anty lichwiarskiej. Rzeczywiście odsetki maksymalne są określane na podstawie stopy kredytu lombardowego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, jednak zarówno banki jak i instytucje parabankowe omijają postanowienia ustawy naliczając dodatkowe opłaty – prowizje, ubezpieczenie, opłatę przygotowawczą, czy np. opłatę za obsługę domową pożyczki. Po zsumowaniu wszystkich kosztów może się okazać, że szybka chwilówka online jest kilka a nawet kilkanaście razy droższa od tradycyjnego kredytu. Osoby, które do tej pory nie miały żadnych problemów z bankami i są zatrudnione na umowę o pracę powinny więc zastanowić się nad tym czy pospiech przy zaciąganiu pożyczki jest konieczny, czy może warto jednak poświęcić trochę czasu, dostarczyć do banku zaświadczenie o zarobkach i poczekać na decyzję – a tę banki wydają teraz najczęściej w pół godziny.

Chwilówki online mają jednak swoje zalety. Dla kogo zaciągnięcie takiego kredytu może okazać się ratunkiem w trudnej sytuacji? Szczególnie dla osób, którym wcześniej podwinęła się noga i mają złą historię kredytową w wyniku znacznych opóźnień w regulowaniu wcześniejszych zobowiązań. Zaleganie powyżej 30 dni z płatnością raty kredytu w banku może zablokować nam na jakiś czas możliwość wzięcia kolejnej pożyczki w banku. Parabanki z reguły umożliwiają takim osobom zaciągnięcie niewielkiej pożyczki online – co ratuje je przed koniecznością proszenia o pomoc rodziny, znajomych lub co gorsza lokalnych lichwiarzy. Pozawala to klientom posiadającym złą historią kredytową wyjść na prostą i rozpocząć jej odbudowywanie. Również osoby nie spełniające wszystkich wymagań stawianych przez bank mogą starać się o chwilówkę – parabanki są bardziej elastyczne w przypadku klientów, którzy dopiero co rozpoczęli pracę na umowę lub też pracują na umowy zlecenie lub o dzieło. Ważne jest aby nie podejmować decyzji pochopnie i w pośpiechu a wtedy każdy znajdzie ofertę odpowiednią dla siebie.

Czym się różni pożyczki online od kredytu?

W języku potocznym pozyczka i kredyt często są słowami używanymi wymiennie, w rzeczywistości jednak nie należy traktować ich jak synonimy.

Podstawową właściwością pozwalającą rozróżnić te dwa, w istocie dość podobne, instrumenty finansowe jest fakt, że kredyty są domeną jedynie banków. Prowadzenie działalności kredytowej bez zezwolenia podlega grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 171 Prawa bankowego. Dawaniem pożyczek przez internet mogą trudnić się przedsiębiorstwa czy nawet osoby fizyczne. Warunkiem udzielenia pożyczki pozabankowe jest faktyczne posiadanie pieniędzy przez pożyczkodawcę.

Ponadto, kredyt zazwyczaj udzielany jest na konkretny cel, który musi być jasno ustalony w umowie kredytowej. Pieniądze pochodzące z pożyczki online mogą być wydatkowane dowolnie. Odstępstwem od tej reguły mogą, choć nie muszą, być kredyty gotówkowe czy studenckie, ponieważ w ich przypadku dokładne zdefiniowanie celu kredytu może być niemożliwe.

Różnice pojawiają się również w formie umowy, która zawierana jest pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. W przypadku kredytu konieczne jest sporządzenie umowy w formie pisemnej. Pożyczki dotyczą często drobnych kwot, a stronami umowy są osoby pozostające w bliskich stosunkach. W takiej sytuacji często wystarcza jedynie umowa ustna, a formalności ograniczone są do minimum. Gdy kwota pożyczki przekracza kwotę 500zł, spisanie umowy jest obowiązkowe, co regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

W rozumieniu prawa, kredytobiorca nigdy nie staje się faktycznym posiadaczem pożyczanej kwoty. Oprócz zwrotu środków pieniężnych, zobowiązany jest również do wpłaty prowizji, ustalonej w umowie kredytowej, na rzecz kredytodawcy. Szybkie pożyczki często nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Jak wynika z powyższej analizy, uzyskanie pożyczki pozabankowe jest znacznie szybsze i łatwiejsze, ale zazwyczaj nie pozwala na uzyskanie większych sum pieniędzy. Kredyt wiąże się natomiast z koniecznością pokrycia większych wydatków i jasnego określenia celu, na który chcemy wydać pieniądze.

Dokumenty niezbędne do zaciągnięcia pożyczki pozabankowe przez Internet

Z danych statystycznych wynika, że większość osób, które stają przed decyzją o zaciągnięciu pożyczki pozabankowe przez internet, nie wiedzą tak naprawdę, w jaki sposób usługa ta zostaje realizowana formalności. Stąd też w sieci tworzy się ogromny bałagan i nawałnica pytań typu: jakie dokumenty są niezbędne do zaciągnięcia pożyczki przez internet? Czas więc tę sprawę wyjaśnić raz na zawsze.

Każdy raczej słyszał, że w wielu bankach dość często spotykane są problemy i utrudnienia związane z wzięciem pożyczki. Regularnie zdarza się, że klient musi uzasadnić, na jakie cele potrzebne są mu pieniądze, przedstawić aktualną sytuację finansową, miejsce zatrudnienia, generowane dochody i wiele innych dość poufnych informacji. Czy takie same schody spotyka się w przypadku pożyczki przez internet? Otóż w tej sytuacji od klienta wymaga się minimum fatygi.

Większość spółek oferujących pożyczki pozabankowe do przekazania pieniędzy potrzebuje dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest dowód osobisty osoby, który pragnie zaciągnąć kredyt (pożyczka na dowód). Jest to niezbędne – firma ma wtedy pewność, że chodzi o tego konkretnego człowieka i że nikt się za niego nie podszywa. Poza tym te dane osobowe nie są nigdzie udostępnianie, są poufne. Pożyczki przez internet gwarantują więc stuprocentowe bezpieczeństwo.

Drugim wymaganym dokumentem jest oświadczenie o dochodach. Dlaczego? Odpowiedź jest dziecinnie prosta. Firma musi wiedzieć, że dana osoba pracuje i ma zagwarantowany stały dochód, dzięki któremu będzie w stanie spłacić zaciągnięte pożyczki pozabankowe. Wynika z tego, że zrealizowanie pożyczki online jest nie tylko proste i wygodne, ale na dodatek można to zrobić w dosłownie kilka minut.

BIK co o nim trzeba wiedzieć?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK), przez większość ludzi kojarzonych jest tylko z niespłacanymi kredytami. Jest to błędne przekonanie, w BIK są przechowywane wszystkie dane o kredytach i kredytobiorcach. Jest to instytucja stworzona przez banki w celu posiadania pełnej informacji o potencjalnym kredytobiorcy, na temat jego obecnych zadłużeń a także jego historii kredytowej. Pozwala to szybko ocenić rzetelność klienta i ustalić czy i jaki kredyt może zostać mu udzielony.

Logo Biuro Informacji KredytowejBIK paradoksalnie nie działa tylko na korzyść banków, w dużej mierze działa na korzyść kredytobiorców, którzy mogliby ulec pokusie kupowania na kolejne kredyty, nie mając możliwości ich spłaty. Dodatkowo, jeśli jesteś rzetelnym klientem, to Twoja pozytywna historia kredytowa jest także w BIK i możesz dzięki temu otrzymać kredyt na lepszych warunkach, gdyż banki będą wolały takiego klienta niż tego, który przy każdym poprzednim kredycie (nawet w innych bankach) sprawiał problemy. Podsumowując, biorąc kredyty w swoim życiu budujesz w BIK niejako markę siebie, jako dobrego kredytobiorcy.

Kto ma dostęp do tak wrażliwych i cennych danych?

Do danych zgromadzonych w BIK mają dostęp wyłącznie banki, SKOK-i oraz instytucje upoważnione, typu prokuratura, policja, sądy.

Kto może usunąć dane z BIK?

Biuro Informacji Kredytowej nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy. BIK posiada wyłącznie prawo do zbierania i udostępniania tych danych, nie posiada natomiast prawa jakiegokolwiek ich modyfikowania, ograniczając się wyłącznie do przekazywania zgromadzonych informacji w uzgodnionym formacie. Tylko w sytuacji, gdy przekazane dane nie były prawidłowe, lub też zmieniły się, dostawcy danych mogą wnioskować o ich zmianę w BIK.

Jak długo dane są przechowywane w BIK?

Informacje zgromadzone w BIK przechowywane sa przez cały czas trwania umowy z bankiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu zobowiązania:

  • przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta (w przypadku klientów regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banku lub SKOK);
  • przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez zgody klienta (w przypadku gdy klient opóźniał się ponad 60 dni ze spłata zobowiązania wobec banku i upłynęło 30 dni od powiadomienia go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody). W przypadku zapytań złożonych przez banki i SKOK-i, przez okres 1-go roku od momentu złożenia zapytania.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Na jakiej podstawie działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem banki, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

  • bankom – informacji, stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych;
  • instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów – informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te sa niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręcz.

Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze?

Każde zaciągnięte zobowiązanie wiąże się z faktem jego uregulowania. Dlatego zawsze każda nowa szybka pożyczka pozabankowa zaciągana przez Internet powinna być bardzo przemyślana i sprawdzona. Firmy udzielające chwilówek, wsparcia społecznościowego, czy bez BIK mają tak wysokie RRSO, gdyż są przygotowane na to, że część klientów, otrzymujących pieniądze nie będzie w stanie tego zobowiązania.

W przypadku braku zwrotu otrzymanego zobowiązania od Pożyczkodawcy czyli rozpoczynają oni procedurę windykacyjną. Ma ona na celu odzyskanie pieniędzy przez firmę, która udzieliła tego wsparcia społecznościowego i w takim przypadku będą domagać się zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Kto nie odda im pieniędzy w terminie musi liczyć się z dodatkowymi kosztami w postaci bardzo wysokich kar umownych i odsetek karnych. Niezależnie od formy zaciągniętego zobowiązania, społecznościowego, bez BIK, udzielanego przez Internet firma w pierwszej kolejności będą chciały skontaktować się z Pożyczkobiorcą, aby przypomnieć mu o zaległych płatnościach i ostrzec przed możliwymi konsekwencjami braku dokonania wpłaty.

W takim przypadku, jak i w każdym innym, każdy Klient musi liczyć się z tym, że zostanie on obciążony nie tylko odsetkami za nieterminową płatność zobowiązania pozabankowego, społecznościowego, które są równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, ale także karną opłatą za każdy telefon, list czy email przypominający o konieczności dokonania spłaty długu. Nierzetelny Klient, także ten który gotówkę otrzymał przez Internet, bez sprawdzania BIK, musi również liczyć się z poniesieniem kary i kosztów wynikających z przymusowej egzekucji zewnętrznych firm windykacyjnych, czy też komornika. Jeżeli spłaty chwilówki online nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, Klient zostanie niewątpliwie obciążony też kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Pobierane one są zgodnie z wysokością i z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

  • z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.
  • z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Szczegółowe informacje o tych opłatach zawsze są określone w umowach i ponadto w cennikach firm udzielających pożyczki pozabankowe online (lub chwilówki), w tym także wsparcie finansowe bez BIK, społecznościowe. Dodatkową konsekwencją braku spłaty zobowiązania może być przekazanie danych osobowych Klienta do różnych rejestrów m.in. do BIG i KRD. Należy też pamiętać, że z tych rejestrów korzysta wiele instytucji finansowych, które przy negatywnym wpisie mogą odmówić nam uzyskania kolejnego wsparcia finansowego. Pamiętajmy też, że każde opóźnienie w spłacie powoduje nasze niższe notowania w przypadku otrzymania kolejnych pieniędzy.

Działalności gospodarczej istniejących firm, świadczących usługi w branży pożyczek pozbankowych i chwilówek, w tym także społecznościowych, bez BIK, nie jest przypisany żaden akt prawny o charakterze ustawowym. Nie jest to również działalność gospodarcza regulowana w rozumieniu art 5. punktu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zaś do jej wykonywania nie jest potrzebne uzyskanie koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, zgłoszenia, licencji ani zgody NBP. Warto też wiedzieć, że, firmy udzielające wsparcia finansowego, która nie jest firmą pożyczkową nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego co wnosi ze sobą pewne zalety i wady.

Podstawą prawną działalności gospodarczej prowadzących i udzielających pieniędzy, również przez Internet jest art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustanawiający zasadę swobody działalności gospodarczej i podlegają tym samym zasadom, co inne podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym.

Warunki spłaty pożyczki pozabankowej i chwilówki

Przedłużenie pożyczki pozabankowej przez internet, jaką są również chwilówki, na kolejny okres jest możliwe pod warunkiem spłaty wymaganych odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty (jeśli takowy fakt miał miejsce). Koniecznie należy też o fakcie przedłużenia okresu spłaty poinformować stronę, udzielającą wsparcia finansowego.

W przypadku regularnej spłaty odsetek jest to powszechnie praktykowane i spłata kapitału jest wówczas nie wymagana.

Przedłużenie spłaty zobowiązania społecznościowego, które zostało udzielone bez BIK, przez Internet, nie odbywa się bez ingerencji Klienta, ani też nie odbywa się automatycznie. Przedłużenie jest zależne tylko od woli Klienta, któremu to prawo przysługuje.

W wielu przypadkach firmy uznają przedłużenie terminu spłaty po dokonaniu spłaty raty, której wysokość może zależeć od kwoty pożyczki i terminu jej przedłużenia.

Zawsze szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach firm, które udzielają chwilówek.

Świadomość to podstawa

Przed ostateczną decyzją w sprawie pożyczki internetowej zapoznaj się z wszelkimi dokumentami, jakie są Ci prezentowane (umowy, regulaminy) – najbezpieczniejszy pożyczkobiorca to ten, który posiada duży zakres wiedzy z dziedziny finansów parabankowych.

Nie powinieneś przyspieszać tego procesu – to jedyna okazja przed potwierdzeniem chęci zadłużenia się.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

▸ Kto może ubiegać się o pożyczki pozabankowe online i chwilówki?

O pożyczki pozabankowe przez internet ubiegać sie może każda dorosła osoba zdolna do czynności cywilno-prawnych i posiadających stałe dochody.

▸ Czy jest sprawdzany bik?

O sprawdzaniu biku decydują indywidualnie firmy udzielające chwilówki bez BIK. Istnieją również na rynku takie, które nie sprawdzają.

▸ RRSO?

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli miara kosztu kredytu określona w ustawie o kredycie konsumenckim. Oprócz oprocentowania uwzględnia ona również wszystkie inne koszty pożyczki online. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich udzielanych przez banki spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) oraz niebankowe instytucje pożyczkowe, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu). RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków, SKOK-ów i niebankowych instytucji pożyczkowych do wspólnego mianownika. Pożyczający nie musi się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa. Banki, SKOK-i, niebankowe instytucje pożyczkowe i sklepy ze sprzedażą ratalną liczą i przekazują swoim klientom wskaźnik RRSO dla niemal każdego kredytu, bo nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim.

▸ Czy można otrzymać chwilówki za darmo?

Tak, istnieją warunki reklamowe dla zapewnienia wynagrodzenia, którzy oferują swoim klientom pierwszą pożyczkę bez odsetek lub prowizji.

▸ Jak długo się czeka na pieniądze?

W zależności od firm gotówkę można już otrzymać nawet w 15 min. Najlepiej z ofertami zapoznać się na naszej stronie z rankingiem firm, gdzie wszystko jest starannie opisane.

▸ Czy można przedłużyć termin spłaty?

Można przedłużyć termin spłaty chwilówki online, lecz należy zapłacić odsetki za wykorzystany okres.

▸ Jak należy spłacić zaciągniętą chwilówkę?

Chwilówkę należy spłacić na konto firmy udzielającej chwilówki w terminie ustalonym w umowie.

▸ Czy wymagane jest zaświadczenie o dochodach?

Generalnie zaświadczenie o dochodach nie jest wymagane, jednak należy pamiętać, że dochody muszą być w jakiś sposób potwierdzone np. wpływem wynagrodzenia na konta pożyczkobiorcy.

▸ Czy są jakieś opłaty przed otrzymaniem gotówki?

Nie ma żadnych opłat przed otrzymaniem gotówki, jednak większość firm wymaga dokonania przelewu symbolicznej kwoty np. 1 grosza w celu weryfikacji konta Klienta.

▸ Czy są uproszczone procedury dla stałych Klientów?

Każdy Klient, który skorzystał z chwilówki przez internet i spłacił ją w terminie może spodziewać się uproszczonej obsługi i większej kwoty kolejnej pożyczki pozabankowe.

▸ Czy wymagany jest zastaw lub poręczenie osób trzecich?

Żadne poręczenia nie są wymagane.

▸ Jak najszybciej otrzymać chwilówkę?

Najszybciej można otrzymać chwilówkę wchodząc na naszą stronę z rankingiem firm, wybrać odpowiednią i wysłać wniosek online.

▸ Czy chwilówki przez Internet online są szybsze niż forma tradycyjna?

Chwilówki online są w chwili obecnej najszybszą formą otrzymania gotówki. Gotówkę można otrzymać praktycznie bez wychodzenia z domu.

▸ Czy można składać równocześnie wnioski do kilku firm?

Oczywiście, że można, a nawet taka forma jest zalecana. Ponieważ w każdej chwili możemy zrezygnować z chwilówki po złożeniu wniosku można wnioskować do kilku i wybrać z nich najkorzystniejszą ofertę.